ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

ΤΡΟΛΛΕΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 3 ΟΡΟΦΩΝ
ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 3 ΟΡΟΦΩΝ
ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ IΝΟΧ 3 ΟΡΟΦΩΝ
ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ INOX ΜΕ ΛΕΚΑΝΕΣ