ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΑΦΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΙΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Ράφια για αποθήκευση ημιβαρέων προϊόντων και δημιουργία παταριών.

Η αποθήκευση και διακίνηση από και προς τα ράφια γίνεται κατά κύριο λόγο με τα χέρια (Picking).

Αυτός ο τύπος αποθήκευσης απευθύνεται και είναι υπολογισμένος και σχεδιασμένος για προϊόντα μη παλετοποιημένα, που έχουν μέτρια διάσταση.

Το σύστημα διακρίνεται για την πολυλειτουργικότητά του, μιας και τα διάφορα εξαρτήματα όπως μεταλλικά ράφια ή νοβοπάν ή MDF κάλυψης των δοκίδων, κατακόρυφα διαχωριστικά, πλέγματα προστασίας, από τα οποία αποτελείται, δίνουν πολλαπλές λύσεις εύχρηστης αποθήκευσης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να συνδυαστούν με την τοποθέτηση πλαστικών κουτιών για αποθήκευση πολύ μικρών αντικειμένων, όπως βίδες και άλλα εξαρτήματα.

Τα επίπεδα φόρτωσης μεταβάλλονται αναλόγως των αναγκών καθ’ ύψος, εύκολα και γρήγορα, μιας και το σύστημα είναι αρθρωτό. Έτσι δεν απαιτούνται εργαλεία και βίδες συναρμολόγησης.

Είναι τόσο ευέλικτο ώστε να μπορεί να συνδυάσει κατασκευές τόσο μονώροφες όσο και πολυώροφες με μεσοπατώματα (ραφοπάταρο).